IM Palplast SRL – 10 ani de activitate pe piata productiei de tevi de polietilena

IM Palplast SRL, întreprinderea producătoare a ţevilor de polietilenă este amplsată în or.Calarasi, Republica Moldova. Este poziţionată confortabil din punct de vedere a apropierii faţă de clienţi, în centrul Republicii, aproape de caile de comunicatii principale (cale ferata, drum international), astfel avind pozitie avantajoasa şi în privinţa aprovizionării cu materie primă. Întreprinderea dispunde de cc 1800 m.p. de suprafeţe de producere şi cca 6000 m.p. de suprafete de depozitare.

Întreprinderea Mixtă Palplast S.R.L. a fost fondată în ianuarie 2005 de către S.C. Palplast S.A., Sibiu(România), S.A. Rompetrol Moldova, S.R.L. Instacon (Moldova), Călăraşi. Proiectul a fost realizat cu o investiţie de 2 mln Euro şi a constituit un proiect de investiţie realizat în cadrului Grupului ROMPETROL. In ianuarie 2011 s-a modificat structur cţionariatului, devenind proprietari Fribourg Investments Limited si SRL Instacon.

La intreprindere activeaza în permanenţă cca 30 angajati de o calificare înaltă. Personalul de producere se instruieşte peste hotarele tarii, la fabricile de profil, dar şi în subdiviziunile proprii ale întreprinderii.

La moment, în hala de producere, funcţionează două linii de extrudare care produc ţeavă de polietilenă cu diametre cuprinse între ø 20-40mm şi ø 50-250mm. Linia de producere este dotată cu cel mai modern echipament produs de către firme recunoscute în domeniul utilajelor de producere – CINCINNATI EXTRUSION (Austria), GRAEWE (Germania), MORETTO (Italia) şi este complet automatizată. De asemenea, intreprinderea dispune de un laborator de incercari (unicul în Moldova) dotat cu utilaj modern, ce permite efectuarea testărilor atît a materiei prime, cît şi a producţiei finite.

În procesul de producţie este utilizată materia primă doar de liderii mondiali în domeniu (SABIC, BOREALIS, BELUCON PLASTICS), ce permite certificarea producţiei conform celor mai riguroase standarde internaţionale. Materia prima este certificată din punct de vedere al folosirii pentru transportul/păstrarea produselor alimentare si este inofensivă pentru sănătatea omenilor. Tehnologia producţiei respect standardele de protecţie muncii, nu provoaca emisii de substante nocive in atmosfera şi nu influenţează negativ mediul înconjurător.

Uzina Palplast are ca obiect de activitate fabricarea prin extrudare de ţevi din polietilenă de înaltă densitate de tip PE 80 şi PE 100 cu diametru de la 20 mm si pina la 250mm si presiune nominala de la 4 bari pina la 25 bari, destinate reţelelor de transport şi distribuţie pentru: apa potabila, gaze naturale, fluide petroliere neprelucrate, sisteme de irigaţii, canalizări, protecţii cabluri fibre optice, si alte aplicaţii speciale.

Productia IM Palplast SRL este realizata si livrata pe intreg teritoriul tarii si este destinata realizării obiectelor de investiţii în domeniul aprovizionre cu apă, canalizări, gazificre, ş. a.

Succesul întreprinderii este datorat promovării pe piaţa Republicii Moldova a produselor de înaltă calitate la un preţ accesibil. Utilajul modern, materia primă utilizată, sistemul de management al calităţii ISO 9001 implementat la întreprindere, laboratorul de încercări dotat cu utilaj modern şi acreditat în conformitate cu ISO 17025:2002, toate împreună asigură alinierea produselor „Palplast” la standardele internaţionale. Calitatea este principalul argument concurenţial al întreprinderii.

Întreprinderea îşi onorează obligaţiile faţă de buget şi alte fonduri obligatorii, plin plăţile pe care le efectuează, în conformitate cu legislaţia. Pentru anii 10 ani de activitate a întreprinderii u fost transferaţi în buget: TVA – 22,7 mln.lei, alte impozite şi taxe – 4,4 mln lei. Pentru anul 2014 acete sume au constituit, respectiv: TVA – 5,5 ml. lei, alte plăţi – 2,3 mln. Lei.